phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 12-12-12 

ในยุคที่โลกหมุนกลับ กลับมาหาธรรมชาติ กลับมาหาอาหารปลอดพิษ เพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัย ไม่เจ็บป่วยไข้ด้วยโรคร้ายแรงมากมายอย่างวันนี้ ชุมชนอยู่ในสถานะที่ดีกว่าใครๆ เพราะมีดิน มีน้ำ มีแดด สามารถจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับตนเองและครอบครัวได้ดีกว่า

      ไม่จำเป็นต้องมีที่ดินเป็นไร่ๆ แม้ไม่กี่ตารางวาก็สามารถผลิตอาหารและพลังงานได้อย่างพอเพียงถ้าหากมีความรู้และมีสำนึกในเรื่องนี้

      อาหารปลอดภัยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทุนนิยมที่ผลิตทุกอย่างแบบอุตสาหกรรม ทำการตลาดแบบมวลชน ตลาดติดแอร์ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสรรพสินค้าวันนี้มีผัก ผลไม้ อาหารติดสลากว่า “ปลอดสาร” แต่มีการวิจัยพบว่า อาหารจำนวนมากไม่ได้ “ปลอดสาร” จริง มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน หมายความว่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อสะสมในร่างกาย ที่มาของโรคภัยร้ายแรงทั้งหลาย

 

สยามรัฐรายวัน 28 พ.ย. 2555 

เรื่องสบู่ดำเป็นตำนานของความล้มเหลวเช่นเดียวกับอีกหลายๆ อย่างที่มีการส่งเสริมให้ชาวบ้าน เกษตรกรปลูกกันอย่างเอาเป็นเอาตาย จนได้ตายจริงๆ เพราะทำแล้วไม่คุ้มทุน เป็นหนี้ และต้องตัดทิ้งเพื่อปลูกอย่างอื่นที่ไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวดูจะให้ผลมากกว่า ไม่ว่ายางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย

    ที่ล้มเหลวเพราะไปส่งเสริมให้ทำแต่เพียงเพื่อเอาเมล็ดสีดำไปขายโรงงาน ซึ่งที่สุด แม้แต่โรงงานเองก็ม้วนเสื่อเพราะมีคนเอาไปส่งน้อยเกินไป อยู่ไม่ได้พอกัน ขณะที่คนไปส่งเสริมชาวบ้าน บางแห่งเอารถไปโฆษณาถึงหมู่บ้านทุกวัน ไม่ว่าราชการหรือธนาคารเกษตรของรัฐ คนเหล่านี้ไม่เดือดร้อน ไม่มีปัญหา คิดหาปัญหาใหม่ๆ ไปเสนอชาวบ้านกันต่อไป

      สบู่ดำทำได้มากกว่า 10 อย่างถ้าหากมีการเรียนรู้และทำกันจริงๆ โดยไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาคิดถึงแต่เมล็ดแห้งไปขายโรงงาน แต่เอาทุกส่วนมาแปรรูป ใช้ได้ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิง ทำแก๊ซชีวภาพ น้ำมันเครื่อง จารบี ทำปุ๋ยคุณภาพสูง ทำเยื่อกระดาษ ทำสมุนไพรได้หลายแบบ รักษาได้หลายโรค ถ้าทำใช้เองในชุมชนก็ทำได้ไม่ยาก และจะคุ้มทุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะปลูกง่าย ดูแลง่าย ปลูกคนละห้าต้นสิบต้นตามหัวไร่ปลายนา ข้างบ้าน หลังครัว หลังห้องน้ำ ทำรั้ว จะโตเร็ว จะทำแยกหรือนำมารวมกันทำวิสาหกิจชุมชนก็ทำได้

 

สยามรัฐรายวัน 21 พ.ย. 2555 

ชุมชนเข้มแข็งวันนี้ส่วนหนึ่งวัดได้จากความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังงาน เพราะ 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดทั้งในระดับชุมชนและระดับสากล

      ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นชุมชนที่พัฒนาตนเองอย่างมียุทธศาสตร์ มีแผนแม่บทที่มาจากฐานข้อมูลที่ทำกันเอง วิเคราะห์กันเอง และค้นพบค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องพลังงานว่า ค่อนข้างสูง หลายแห่งสูงถึงร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชุมชนเลยทีเดียว

      พลังงานในที่นี้หมายถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าก๊าสหุงต้มและพลังงานทุกรูปแบบในกิจการต่างๆ ซึ่งชุมชนนำมาวิเคราะห์แล้วพบว่า มีหลายส่วนที่สามารถลดการซื้อจากภายนอกได้ โดยการทำทดแทนเอง หรือที่เรียกกันว่า “พลังงานทางเลือก”

ชุมชนเหล่านี้มองเห็นวัตถุดิบต่างๆ ในท้องถิ่นล้วนสามารถแปรเป็นพลังงานเพื่อใช้เองได้ทั้งสิ้น การนำเอาเศษไม้ ใบไม้ พืช มาหมักเพื่อให้เป็นแก๊สชีวภาพก่อนจะนำไปเป็นปุ๋ยอีกต่อหนึ่งเป็นอะไรที่ทำได้ไม่ยาก หรือจะนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลก็ทำได้

Page 165 of 165