phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 3 เมษายน 2556

เมื่อหลายปีก่อนมีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจากเมืองโออิตะมาเมืองไทย นักข่าวถามเขาว่า ในฐานะที่โออิตะเป็นต้นแบบของโอทอป โอทอปของโออิตะกับของไทยต่างกันอย่างไร เขาตอบว่า ที่ญี่ปุ่น เขาใช้เวลา 20 ปีพัฒนาคน ผลิตภัณฑ์และการจัดการ แต่ของเรา ใช้เวลาเพียง 3 ปี พัฒนาผลิตภัณฑ์

          เขาคงไม่ได้ชมไทยแน่ แต่อยากวิจารณ์ว่า เราพัฒนาแต่ผลิตภัณฑ์แต่ไม่พัฒนาคน ไม่พัฒนาการจัดการ ไม่มีการเรียนรู้รอบด้าน แล้วจะมั่นคงยั่งยืนได้อย่างไร

                คนไทยคงเถียงว่า วันนี้เรามีโอทอปมากมาย ดูดีสี่ดาวห้าดาวกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในโอทอปเหล่านี้จะพบว่า ที่สุดแล้ว เราได้พัฒนาแต่เพียงผลิตภัณฑ์จริงๆ ไม่ได้พัฒนาคน ไม่ได้พัฒนาการจัดการเลยก็ว่าได้

                เพราะโอทอปทั้งหลายส่วนใหญ่ยังเข้าประเภทรวยกระจุก จนกระจายเหมือนเดิม คนที่เป็นเจ้าของไม่ใช่ชาวบ้านชุมชน แต่เป็นนายทุน ซึ่งมีทุน มีเทคโนโลยี มีเครือข่าย มีตลาด คนเหล่านี้ใช้ชาวบ้านเป็นคนผลิตตามที่ตนเองออกแบบและจัดหาทุนให้ วัตถุดิบให้ ตลาดให้ แถมให้ไปออกงานในนามวิสาหกิจชุมชนอีกต่างหาก

 

สยามรัฐรายวัน 27 มีนาคม 2556

วัฒนธรรมเป็นทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ในยุคทุนนิยม คนคิดถึงทุนที่เป็นตัวเงิน เป็นอะไรที่กินได้ เราถึงได้พูดเรื่องการ “ขาย” วัฒนธรรมในการท่องเที่ยว การขายวัฒนธรรมในผลิตภัณฑ์โอทอป และอื่นๆ 
 
     ททท.ถึงได้ไปยุ่งกับบุญบั้งไฟ แห่เทียนพรรษา ผีตาโขน จนกลายเป็นเรื่องสนุกขบขันทั้งๆ ที่เรื่องเหล่านี้เป็นของจริงจัง ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก แต่การท่องเที่ยวไม่เคยถอดรหัสภูมิปัญญาเหล่านี้ เพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าและความหมายต่อชีวิตของชาวบ้านและชุมชน
 
     ทุนทางวัฒนธรรมไม่ได้มีแต่เฉพาะประเพณีที่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่รวมถึงวิถีชุมชน ระบบคุณค่าซึ่งแสดงออกในชีวิตประจำวันในลักษณะต่างๆ หรือบางอย่างไม่ได้แสดงออกตรงๆ แต่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของชุมชน เช่น ความเชื่อศรัทธาในศาสนา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเคารพต่อบรรพบุรุษ พ่อแม่ปู่ย่ายาตาย ความเป็นพี่เป็นน้องตามสายเลือด หรือเป็นคนบ้านเดียวกัน เผ่าพันธุ์เดียวกัน
 
     เคยมีรายงานว่า คนไทยทำบุญติดอันดับต้นๆ ของโลกถ้าเทียบกับรายได้ของประชากร ดูแค่วัดวาอาราม กฐิน ผ้าป่า และการทำบุญในโอกาสต่างๆทั้งปีก็น่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง 
 

สยามรัฐรายวัน  20 มีนาคม 2556

พระสันตะปาปาองค์ใหม่เป็นชาวอาร์เจนตินาชื่อพระคาร์ดินัลฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ เป็นชาวละตินอเมริกาคนแรก ที่ได้รับเลือกเป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักรโรมันคาทอลิกซึ่งมีอยู่กว่าพันล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยมีอยู่เพียงประมาณ 300,000 กว่าคน
 
     ศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีแนวทางอนุรักษ์นิยม จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งกับสังคมอย่างชัดเจนหลายเรื่อง เช่น การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน การคุมกำเนิด การทำแท้ง บทบาทสตรีในศาสนจักร การแต่งงานของบาทหลวง
 
     แต่ที่เป็นปัญหาที่สร้างความเสื่อมเสียและความขัดแย้งอย่างรุนแรง คือ เรื่องการละเมิดทางเพศของบาทหลวงและผู้นำศาสนาระดับสูงกว่านี้บางคนต่อเด็ก เรื่องราวต่างๆ ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมาอย่างครึกโครม โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย
 
     เมื่อเกิดเรื่องเหล่านี้ ศาสนจักรก็หาทางเยียวยาผู้ถูกละเมิด มีการชดเชยเป็นเงินกว่า 2,000 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท ในสหรัฐฯแห่งเดียวมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง จนกระทั่งบางมณฑลคาทอลิกยื่นขอล้มละลายจากศาลเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าสินไหม