phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 8 มกราคม 2557

การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง คงไม่ต่างจากครั้งแรกที่แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทยเทียบกับประเทศต่างๆ ล้าหลังอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะปฏิรูปแบบ "เอาหัวเดิน" ไม่ได้เอาเท้าเดิน ไม่ติดดิน แปลกแยก ไม่อยู่กับความเป็นจริง 

     การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยคนไม่กี่คน โดยระบบโครงสร้างอำนาจที่รวมศูนย์ อ้างว่าปฏิรูปแต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจัง มีแต่หาทางเพิ่มอำนาจเพิ่มงบประมาณให้ตนเอง กรมที่เคยยุบไปก็ดิ้นรนจะกลับไปเป็นกรมอีก

     ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ที่คอร์รัปอำนาจตั้งแต่ในกระทรวงไปจนถึงสำนักงานเขตการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ รับใช้ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งไปจนถึงการบริหารงานในทุกระดับที่เงินและอำนาจผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเข้ามาเกี่ยวพันอย่างไม่น่าเชื่อว่าเกิดในกระทรวงศึกษาธิการที่สอนคนให้มีคุณธรรม

  

สยามรัฐรายวัน 1 มกราคม 2557

 

ปีใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นวิบากกรรม ความทุกข์ยากลำบาก ที่กัดกร่อนความสุขของคนไทย ที่มีศักยภาพล้นเหลือที่จะก้าวออกไปให้หลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ ไปสู่สังคมไทยในฝัน ที่จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราคนไทยร่วมกันสร้างและทำให้เป็นจริง

          ปีใหม่นี้ เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมใหม่ ชำระล้างให้สะอาดจากมลทิน 3 อย่าง ที่สร้างปัญหาและฝันร้ายให้เรามานานหลายปี คือ

1.ประชาธิปไตยจอมปลอม สับสนระหว่างเนื้อหากับรูปแบบ เลือกตั้ง 4 วินาที เป็นรูปแบบหนึ่ง   แต่ยึดเป็นสรณะ แล้วยังกำหนดอีกว่า ไปหย่อนบัตรลงหีบเท่านั้นจึงเป็นประชาธิปไตย การสรรหาก็ไม่ใช่

          ละเลยเนื้อหาหรือแก่นแท้ของประชาธิปไตยอย่างน้อย 3 อย่าง คือ ก. สิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิโดยนิติธรรมในสังคมที่มีกฏหมาย ที่คนไม่มีสิทธิในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีสิทธิในการครอบงำผู้คนไม่ว่าด้วยวิธีการใด

          ข. ธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบ ความเป็นธรรม การไม่โกงกินคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางนโยบายหรือทางใด  ไม่รวมศูนย์อำนาจ แต่กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ

          ค. การถ่วงดุลอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ไม่รวบอำนาจจนไม่มีการถ่วงดุล องค์กรอิสระ กลไกต่างๆ ของรัฐถูกครอบงำและใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพรรคพวก มีการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย ตามอำเภอใจเพื่อปกป้องตนเอง ผลประโยนชน์ของตนและพวกพ้อง

สยามรัฐรายวันส 25 ธันวาคม 2556

เยอรมนียอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1945 อยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งในปี 1949 ได้คอนราด อาเดเนาว์เป็นนายกรัฐมนตรี

          พันธมิตรและรัสเซียกลัวว่า ถ้าไม่ใช้เวลาถอดเขี้ยวเล็บของอินทรีย์เหล็กเยอรมนันอย่างจริงจัง อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ดังบทเรียนหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เยอรมัน “ไม่ตาย” กลับฟื้นขึ้นมาทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีคนตายไปมากกว่า 60 ล้านคน ชาวยิวถูกฆ่า 6 ล้าน คนผิวดำ รักร่วมเพศ คนพิการ ฝ่ายค้านทางการเมืองถูกฆ่าไปอีก 5 ล้าน คนเยอรมนันเองตายไปกว่า 7.5 ล้านคน

ในเยอรมนีเอง ความเสียหายที่เกิดจากภัยสงครามนั้นสุดจะประมาณ ไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคม บ้านเรือนพังทลายไปย่อยยับ ผู้คนอดอยากหิวโหย สิ้นหวัง ผลผลิตทางการเกษตรเหลือไม่ถึงร้อยละ 35