phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 19 กุมภาพันธ์ 2557

พูดกันเรื่องการปฏิรูป แต่ไม่ค่อยพูดกันว่า ประเทศไทยจะไปทางไหน คำถามนี้สำคัญกว่า เพราะถ้าถามผิด ก็จะตอบผิด เราก็จะปฏิรูปกันผิด จะได้แต่รูปแบบและเนื้อหาบางเรื่องบางอย่าง แยกส่วน แยกเรื่อง แต่ไม่ได้ปฏิรูปสังคมไทยอย่างรอบด้านและถึงรากถึงโคน

          เราตั้งโจทย์ผิดกันมาตั้งแต่ 2504 เป็นอย่างน้อย เมื่อเราเลือกปรัชญาการพัฒนาแบบทุนนิยมไม่เท่าเทียม เลือกที่จะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งออก คิดว่าจะได้เงินเข้าประเทศมากๆ จะได้มีเงินพัฒนาประเทศให้ศิวิไลซ์ ไม่อยู่อย่างต่ำต้อยด้อยพัฒนา

ละเลยภาคเกษตร ละเลยชาวไร่ชาวนา เชื่อว่า ถ้าพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งออก มีเงินมาสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา การพัฒนาประเทศก็จะแผ่ไปถึงคนยากคนจน ชาวไร่ชาวนา อานิสงค์ที่จะทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นไปด้วย

ชาวนาเองก็ถูกยุยงให้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เคยปลูกเคยกินแต่เดิมมาปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ ซึ่งฝรั่งชักนำให้เชื่อว่า เป็นพันธุ์วิเศษ ได้ข้าวต่อไร่ในปริมาณมากกว่า คุณภาพก็ดีกว่า ถูกปากคนทั่วโลกมากกว่าข้าวพื้นเมืองของไทย คนไทยก็เชื่อ และตั้งแต่ปฏิวัติเขียวมาจะ 50 ปีแล้ว คนไทยก็เชื่อฝรั่ง เชื่อพ่อค้า ทำนาโดยใช้ข้อมูลจากถุงปุ๋ยเท่านั้น เขาบอกอะไรก็เชื่อหมด

 

Wednesday, 12 February 2014 10:58

อนาคตชาวนาไทย

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐรายวัน 12 กุมภาพันธ์ 2557

โลกเปลี่ยนไปแล้ว และเปลี่ยนเร็วมาก ตามโลกไม่ทันก็มีปัญหา เสียเปรียบ ถูกเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหง เพราะไม่รู้เท่าทัน โลกวันนี้เป็นของคนมีความรู้และมีเครือข่าย ที่สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ถ้าชาวนาจะอยู่รอดได้ในสังคมวันนี้ต้องปรับตัว มีความรู้และมีเครือข่าย

          ชาวนาในฝรั่งเศสมีจำนวนเพียง 2-3% ของประชากร 66 ล้านคน หรือเพียงประมาณ 1 ล้านคนเศษเท่านั้น แต่เป็นอาชีพที่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก พรรคการเมืองใดได้ใจชาวนาก็มีสิทธิ์ชนะการเลือกตั้ง เพราะชาวนาในประเทศนี้มีเครือข่ายกว้างขวางมาก เครือข่ายนี้ไม่ใช่ 2-3% แต่ถึง 20-30% เลยทีเดียว

          เครือข่ายของชาวนาฝรั่งเศส นอกจากสหกรณ์ต่างๆ ของชาวชานา ซึ่งรวมการผลิตข้าวปลาอาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไวน์ เบียร์ เหล้าชนิดต่างๆ จัดการขายสดหรือแปรรูปเอง ซึ่งล้วนใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย มีทั้งการประกอบการขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่

          ยังมีบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูป ในระดับพรีเมี่ยม สำหรับตลาดชั้นสูง ที่เข้าไปแข่งขันกับตลาดนานาชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำให้เครือข่ายชาวนาฝรั่งเศสมีทั้งภาคธุรกิจอาหารนานาชนิดที่ต้องพึ่งวัตถุดิบจากสหกรณ์ชาวนา มีบริษัทจัดจำหน่ายใหญ่เล็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

สยามรัฐรายวัน 5 กุมภาพันะ์ 2557

กบฏตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึง 2475 มากกว่า 20 ครั้ง เป็นกบฏชาวนา ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากข้าวยากหมากแพง ฝนแล้งน้ำท่วม โรคภัยไข้เจ็บระบาด  ยังต้องหาเงินไปเสียภาษี ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะหาที่ไหน หลวงก็ให้ไปทำงานทดแทน ครอบครัวขาดผู้นำ ขาดแรงงาน ไม่มีคนทำไร่ไถนา โจรขโมยมาลักวัวลักควายก็ไปตามไม่ได้ การลุกฮือทุกครั้งถูกทางการปราบปราม ผู้นำแกนนำส่วนใหญ่ถูกฆ่าตาย

          ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา ชีวิตชาวนาก็ไม่ได้ดีขึ้น แม้ไม่ได้เสียภาษีเหมือนเดิม แต่เริ่มมีการใช้เงิน เริ่มเป็นหนี้เป็นสิน ชีวิตลำบากมากกว่าเดิม มีนักการเมืองที่พอพึ่งพาอาศัยได้อย่างนายเตียง ศิริขันธ์ นายครอง จันดาวงศ์ ที่สกลนคร นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ที่อุบลราชธานี นายถวิล อดุล ที่ร้อยเอ็ด นายจำลอง ดาวเรืองที่มหาสารคาม นักการเมืองเหล่านี้ที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาวไร่ชาวนาถูกฆ่าตายหมด

ชาวนาในชนบทภาคเหนือ ภาคอีสานส่วนหนึ่งจึงหันไปสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ บางคนเข้าไปร่วมกับพรรคในป่าในเขา คนอื่นอยู่บ้านเป็นฝ่ายสนับสนุน หรือไม่ก็สนับสนุนขบวนการนักศึกษาก่อนและหลัง 14 ตุลาฯ ไม่ว่าที่จังหวัดของตนเอง หรือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ร่วมการเดินขบวน การประท้วงต่างๆ

ระหว่าง 14 ตุลาฯ ขบวนการชาวนาเติบโตเป็นขบวนที่ใหญ่ขึ้น มีพลังกดดันรัฐบาล มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายหลายข้อที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องค่าเช่านา เพราะชาวนาส่วนใหญ่ในภาคกลางและจำนวนมากในภาคเหนือไม่มีนาเป็นของตนเอง รวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งก็ได้ผลน้อย