phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 27 พฤศจิกายน 2556

การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่ "ประชาธิปไตย" ที่แต่ละฝ่ายต่างอ้างในการต่อสู้นั้นดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชัดขึ้น ตกผลึกมากขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวด การนองเลือด การสูญเสีย เพราะเป็นกระบวนการปลดปล่อยไปสู่ความเป็นไทที่แท้จริง เป็นการวิวัฒน์ตนเองของจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์โดยรวมของสังคมไทย

     ประชาธิปไตยหมายถึงว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตย ไม่ใช่เพียงผู้มีสิทธิไปออกเสียงเลือกใครสักคนไปทำหน้าที่แทนตัวเอง ในประเทศด้อยพัฒนาที่ประชาธิปไตยยังอ่อนเยาว์ ผู้แทนเหล่านี้มักสรุปเอาเองว่า มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะทำอะไรก็ได้ เพราะมาจากการเลือกตั้ง เพราะเป็นเสียงข้างมาก

     ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง พวกเขาจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ของประเทศชาติ แต่สิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ลุแก่อำนาจ ดูถูกประชาชน จนต้องลุกขึ้นมาแสดงตนเป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริง ขับไล่รัฐบาล วงจรอุบาทว์-วิภาษวิธีของการเมืองไทย

 

สยามรัฐรายวัน 20 พฤศจิกายน 2556

มีความพยายามหลายครั้ง หลายหน หลายคณะ หลายแนวคิด หลายรูปแบบ ที่จะปฏิรูปสังคมไทย แม้ดูเหมือนว่า จะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ในความเป็นจริง สังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปด้วยพลังของการปฏิรูปจากความพยายามเหล่านั้น

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปสังคมไทยหลักๆ มาจากการยึดติดกับแนวคิดการพัฒนาประเทศแบบเดิมๆ ที่ใช้โครงการใช้เงินนำหน้า ใช้อำนาจใช้คำสั่งเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารแยกไม่ออกระหว่างผลประโยชน์ของสังคมกับผลประโยชน์ส่วนตน

 

Thursday, 14 November 2013 21:33

เดินไปข้างหน้า

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐรายวัน 13 พ.ย. 2556

หลายปีก่อน หลังการอภิปราย มีคนถามอาจารย์ ส.ศิวรักษ์หลายคำถาม เมื่อคนถามพูดจบ ท่านนิ่งเฉยพักหนึ่งแล้วบอกว่า ตอบแล้วŽ เป็นธรรมดาที่มีคำถามที่ไม่อยากตอบเพราะไม่มีคำตอบ หรือไม่ควรตอบ หรือไม่อยากตอบ ตอบไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

มีคนถามว่า สังคมไทยจะเดินไปทางไหน ปราชญ์แห่งสยามตอบว่า เดินไปข้างหน้าŽ

สังคมไทยวันนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ อาจจะดูเหมือนหยุด หรือถอย แต่เป็นกระบวนการทางวิภาษวิธี เป็นพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณ หรือพลังร่วมแห่งสังคมที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่