phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

ดร.เสรี

ดร.เสรี

สยามรัฐรายวัน 29 มกราคม 2557

คนไทยในสายตาของนักท่องเที่ยว ของชาวโลก เป็นคนใจดี มีอัธยาศัยไมตรี เป็นมิตร ช่วยเหลือเผื่อแผ่คนแปลกหน้า คนต่างชาติ  นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ประสบภัยสึนามิ กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก มาเยี่ยมคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขา  เพื่อนยามยากคือเพื่อนแท้เป็นความจริงในโลก

          ในดีมีเลว ในแข็งมีอ่อน ในขาวมีดำ คนไทยก็เป็นเหมือนคนไม่ว่าเชื้อชาติใดที่อีกด้านหนึ่งก็มีสัญชาติญาณความรุนแรง เมื่อปัจจัยภายนอกประดังเข้าผสมรวม กระตุ้นต่อมความรู้สึกนึกคิด บวกสถานการณ์รุมเร้า คนไทยก็ลุกขึ้นต่อสู้ ประท้วง กบฏ เป็นความรุนแรง เลือดตกยางออก

          ในสมัยโบราณไทยรบเพื่อนบ้าน สู้กับอำนาจอาณานิคม รบกับคอมมิวนิสต์ ต่อสู้ขัดขืนและโค่นล้มอำนาจเผด็จการทหาร หลายปีมานี้ต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภาที่มาพร้อมกับอำนาจทุน และกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นแบบที่คาดไม่ถึง สู้ด้วยความอดทน รอกันว่าเมื่อไร "มะม่วงจะหล่น”

 

สยามรัฐรายวัน 22 มกราคม 2557

ถนนในกรุงเทพฯ นอกจากเป็นที่รถวิ่งแล้ว ยังเป็นที่คนเดิน นั่ง กิน นอน เล่นดนตรี ตั้งเวทีปราศรัย เล่นตลก เล่นโขน เล่นงิ้ว และการแสดงต่างๆ เพื่อประท้วงรัฐบาลตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะนับแต่ 14 ตุลาฯ 2516 มาจนถึงวันนี้

                บนเวทีที่ตั้งขึ้นมากลางสี่แยก กลางถนน หรือที่ไหนก็ได้ มีการพูดปลุกระดมผสมกับการให้ข้อมูล ให้ความรู้ประชาชน หลังๆ นี้มีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศโดยเคเบิ้ลทีวี ซึ่งบางช่องเรตติ้งสูงกว่าฟรีทีวีเสียอีก ไม่นับที่สื่อสารกันทางโซเซียลมีเดียซึ่งมีทุกรูปแบบ ทุกรสชาติ ดุเด็ดเผ็ดมัน ทั้งภาษาคนรุ่นใหม่และภาษาโบราณชนิดที่ห้ามออกสื่อสาธารณะ แต่สะท้อนอารมณ์ทั้งดิบและสุกของผู้คนได้ดีนัก

                ภาษาจำนวนมากไม่มีในพจนานุกรม สารานุกรม เพราะสังคมเปลี่ยนเร็ว ความรู้สึกนึกคิดของคนก็เปลี่ยนเร็ว คนต้องคิดภาษาใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกและความในใจออกมา

 

สภาประชาธรรม

Wednesday, 15 January 2014 09:17 Published in ปรับฐานคิด

สยามรัฐรายวัน 15 มกราคม 2557

การเมืองเป็นเรื่องอำนาจ เรื่องนโยบาย เรื่องการตัดสินใจ คนมีอำนาจมีแนวโน้มเหลิงอำนาจ ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าเพื่อส่วนรวม ยิ่งมีอำนาจมากก็ยิ่งทำผิดได้มาก อย่างที่ลอร์ดเมาท์บัตตันบอก Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.

          เราจึงเห็นนักการเมืองลุแก่อำนาจ บ้าอำนาจ ตัดสินใจและกำหนดนโยบาย ออกกฎหมายตามอำเภอใจ ไม่เห็นหัวประชาชนที่เลือกตนเข้าไปทำหน้าที่แทน ทำตัวประหนึ่งว่าได้รับสัมปทานอำนาจแบบไร้ขีดจำกัด ไม่ถามความเห็นของประชาชน ไม่สนใจความเห็นของคนส่วนน้อย ไปสุดซอยแบบไร้สำนึกผิดชอบชั่วดี ไม่มีจริยธรรม

          การนำหลักศาสนาเข้ามาประยุกต์ในการเมืองจึงเป็นเรื่องจำเป็นในหลายประเทศ เพื่อให้สังคมมีเข็มทิศนำทาง จะได้ไม่หลงทางเพราะได้ผู้นำ แกนนำที่สับสนในหลักจริยธรรมทางการเมือง ลุ่มหลงในกิเลส ลาภยศสรรเสริญ

สยามรัฐรายวัน 8 มกราคม 2557

การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง คงไม่ต่างจากครั้งแรกที่แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทยเทียบกับประเทศต่างๆ ล้าหลังอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะปฏิรูปแบบ "เอาหัวเดิน" ไม่ได้เอาเท้าเดิน ไม่ติดดิน แปลกแยก ไม่อยู่กับความเป็นจริง 

     การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยคนไม่กี่คน โดยระบบโครงสร้างอำนาจที่รวมศูนย์ อ้างว่าปฏิรูปแต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจัง มีแต่หาทางเพิ่มอำนาจเพิ่มงบประมาณให้ตนเอง กรมที่เคยยุบไปก็ดิ้นรนจะกลับไปเป็นกรมอีก

     ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ที่คอร์รัปอำนาจตั้งแต่ในกระทรวงไปจนถึงสำนักงานเขตการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ รับใช้ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งไปจนถึงการบริหารงานในทุกระดับที่เงินและอำนาจผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเข้ามาเกี่ยวพันอย่างไม่น่าเชื่อว่าเกิดในกระทรวงศึกษาธิการที่สอนคนให้มีคุณธรรม

  

สยามรัฐรายวัน 1 มกราคม 2557

 

ปีใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นวิบากกรรม ความทุกข์ยากลำบาก ที่กัดกร่อนความสุขของคนไทย ที่มีศักยภาพล้นเหลือที่จะก้าวออกไปให้หลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ ไปสู่สังคมไทยในฝัน ที่จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราคนไทยร่วมกันสร้างและทำให้เป็นจริง

          ปีใหม่นี้ เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมใหม่ ชำระล้างให้สะอาดจากมลทิน 3 อย่าง ที่สร้างปัญหาและฝันร้ายให้เรามานานหลายปี คือ

1.ประชาธิปไตยจอมปลอม สับสนระหว่างเนื้อหากับรูปแบบ เลือกตั้ง 4 วินาที เป็นรูปแบบหนึ่ง   แต่ยึดเป็นสรณะ แล้วยังกำหนดอีกว่า ไปหย่อนบัตรลงหีบเท่านั้นจึงเป็นประชาธิปไตย การสรรหาก็ไม่ใช่

          ละเลยเนื้อหาหรือแก่นแท้ของประชาธิปไตยอย่างน้อย 3 อย่าง คือ ก. สิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิโดยนิติธรรมในสังคมที่มีกฏหมาย ที่คนไม่มีสิทธิในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีสิทธิในการครอบงำผู้คนไม่ว่าด้วยวิธีการใด

          ข. ธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบ ความเป็นธรรม การไม่โกงกินคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางนโยบายหรือทางใด  ไม่รวมศูนย์อำนาจ แต่กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ

          ค. การถ่วงดุลอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ไม่รวบอำนาจจนไม่มีการถ่วงดุล องค์กรอิสระ กลไกต่างๆ ของรัฐถูกครอบงำและใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือพรรคพวก มีการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย ตามอำเภอใจเพื่อปกป้องตนเอง ผลประโยนชน์ของตนและพวกพ้อง

สยามรัฐรายวันส 25 ธันวาคม 2556

เยอรมนียอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1945 อยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งในปี 1949 ได้คอนราด อาเดเนาว์เป็นนายกรัฐมนตรี

          พันธมิตรและรัสเซียกลัวว่า ถ้าไม่ใช้เวลาถอดเขี้ยวเล็บของอินทรีย์เหล็กเยอรมนันอย่างจริงจัง อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ดังบทเรียนหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เยอรมัน “ไม่ตาย” กลับฟื้นขึ้นมาทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีคนตายไปมากกว่า 60 ล้านคน ชาวยิวถูกฆ่า 6 ล้าน คนผิวดำ รักร่วมเพศ คนพิการ ฝ่ายค้านทางการเมืองถูกฆ่าไปอีก 5 ล้าน คนเยอรมนันเองตายไปกว่า 7.5 ล้านคน

ในเยอรมนีเอง ความเสียหายที่เกิดจากภัยสงครามนั้นสุดจะประมาณ ไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคม บ้านเรือนพังทลายไปย่อยยับ ผู้คนอดอยากหิวโหย สิ้นหวัง ผลผลิตทางการเกษตรเหลือไม่ถึงร้อยละ 35

 

สยามรัฐรายวัน 18 ธันวาคม 2556

ผู้คนหลายล้านคนที่ออกไปเดินถนนในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นพลังจาก “ข้างล่าง” ที่ดูเหมือนเป็นพลังเฉย พลังเฉื่อย พลังเงียบ แต่เมื่อถูกจุดติด ก็กลายเป็นลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ระเบิด เกิดเป็นพลังมหาศาล

          แม้วันนี้ดูเหมือนว่ายังมีการยื้ออำนาจกันอยู่ แต่เหตุการณ์อย่างน้อยสองครั้งนั้นก็เกิดผลสำเร็จในตัวมันแล้ว ได้ปลุกสำนึกใหม่ให้สังคมไทยตื่นขึ้นมา ทวงสิทธิอำนาจในการจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะไม่สามารถทนดูบ้านตัวเองค่อยๆ ล่มสลายต่อหน้าต่อตาต่อไปได้อีก

          “บ้านไทย” หลังนี้กำลังเซ และอาจล้มลงในไม่ช้า เพราะเสาหลักกำลังถูกปลวกกัดกินจากข้างใน ประชาธิปไตยที่ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ ไม่มีนิติธรรม ไม่มีธรรมาภิบาล ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดการลุแก่อำนาจ เหลิงอำนาจ ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่มีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาป

 

สยามรัฐรายวัน 10 ธันวาคม 2556

เนลสัน แมนเดลา ได้จากไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้หนึ่งของโลกปัจจุบัน ได้รับการยกย่องสรรเสริญและรำลึกถึงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่าเขาคือนักสู้เพื่อประชาชาติผู้ไม่เคยท้อถอยแม้ถูกจำคุกถึง 27 ปีเพื่อนำประชาชนที่ถูกกดขี่เดินทางไกลไปสู่อิสรภาพ นำประเทศที่แตกแยกไปสู่เอกภาพ
เขานำสังคมที่ขัดแย้งรุนแรง และเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังให้คืนดี นำไปสู่ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ทำให้แอฟริกาใต้ไม่ได้มีแต่ความเจริญทางวัตถุอย่างเดียว แต่เป็นสังคมที่ผู้คนคืนสู่ความปรองดองสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แบ่งแยกสีผิว ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวย คนชนบทกับคนเมือง คนผิวสีกับคนผิวขาว

ในอัตชีวประวัติ (Long Walk to Freedom) ที่เริ่มเขียนในคุกและมาจบเอาหลายปีหลังจากถูกปล่อยตัว ตอนหนึ่งบอกว่า ข้าพเจ้าได้เดินบนหนทางยาวไกลไปสู่อิสรภาพ ได้พยายามที่จะไม่สะดุดล้ม ได้เดินพลาดหลายครั้ง แต่ข้าพเจ้าได้พบความลับว่า หลังจากที่ปีนเนินใหญ่ได้แล้ว ก็จะพบว่ายังมีเนินเขาอีกหลายลูกที่ต้องปีน ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสหยุดตรงนี้สักพัก เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามรอบตัวข้าพเจ้า และมองกลับไปดูหนทางยาวไกลที่ได้เดินมา แต่ข้าพเจ้าหยุดพักได้เพียงชั่วครูเท่านั้น เพราะที่มาพร้อมกับอิสรภาพคือความรับผิดชอบ และข้าพเจ้าไม่สามารถพักนาน เพราะทางเดินอันยาวไกลของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นสุดŽ

วันนี้การเดินของเนลสัน แมนเดลาได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็น 95 ปีที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่สำหรับประเทศแอฟริกาใต้ แต่สำหรับมนุษยชาติ ที่ควรต้องเรียนรู้จากชีวิตของเขา จากเหตุการณ์ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเศรษฐกิจที่โชติช่วงชัชวาล แต่ตั้งอยู่บนโศกนาฎกรรมและความเลวร้ายทางสังคม

สภาประชาชน

Wednesday, 04 December 2013 06:10 Published in ปรับฐานคิด

สยามรัฐรายวัน 4 ธันวาคม 2556

ถ้าไปค้นหาในรัฐธรรมนูญไทยที่ใช้กันวันนี้คงไม่พบคำว่า สภาประชาชนŽ แต่รัฐธรรมนูญมาจากประชาชน และ เจตจำนงŽ ของประชาชนยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ เพราะเจตจำนงนั้นคือหัวใจของอธิปไตยของปวงชน (อังกฤษถึงไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร)

     เมื่อประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปในสภา ไม่ว่าด้วยวิธีเลือกตั้งลงคะแนนหรือด้วยการสรรหา ซึ่งเป็นวิถีประชาธิปไตยทั้งนั้น แล้วผู้แทนเหล่านั้นต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าเพื่อสนองตอบเจตจำนงของประชาชน และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิด พวกเขาย่อมหมดความชอบธรรมที่จะทำหน้าที่ต่อไป ถ้ายังยื้อเพื่ออยู่ในอำนาจ ประชาชนก็มีสิทธิลุกขึ้นมาร่วมมือกันหาทางออกจากวิกฤต

     เรื่องเช่นนี้ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทย หลายประเทศทั่วโลกก็เกิดสภาประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบหนึ่งไปสู่อีกระบอบหนึ่ง และที่สุด สภาประชาชนก็เป็นฝ่ายชนะ ไปดูประวัติศาสตร์ของเยอรมนีตะวันตกตะวันออกเมื่อรวมชาติ และประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันออกในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา

 

สยามรัฐรายวัน 27 พฤศจิกายน 2556

การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปสู่ "ประชาธิปไตย" ที่แต่ละฝ่ายต่างอ้างในการต่อสู้นั้นดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชัดขึ้น ตกผลึกมากขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าจะต้องผ่านความเจ็บปวด การนองเลือด การสูญเสีย เพราะเป็นกระบวนการปลดปล่อยไปสู่ความเป็นไทที่แท้จริง เป็นการวิวัฒน์ตนเองของจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์โดยรวมของสังคมไทย

     ประชาธิปไตยหมายถึงว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตย ไม่ใช่เพียงผู้มีสิทธิไปออกเสียงเลือกใครสักคนไปทำหน้าที่แทนตัวเอง ในประเทศด้อยพัฒนาที่ประชาธิปไตยยังอ่อนเยาว์ ผู้แทนเหล่านี้มักสรุปเอาเองว่า มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะทำอะไรก็ได้ เพราะมาจากการเลือกตั้ง เพราะเป็นเสียงข้างมาก

     ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง พวกเขาจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ของประเทศชาติ แต่สิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ลุแก่อำนาจ ดูถูกประชาชน จนต้องลุกขึ้นมาแสดงตนเป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริง ขับไล่รัฐบาล วงจรอุบาทว์-วิภาษวิธีของการเมืองไทย