phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Thursday, 31 May 2012 00:00

สังคมชนชั้น

Rate this item
(0 votes)

     ผมนั่งการบินไทยไปต่างจังหวัด ปกติผมนั่งริมทางเดิน เพราะรู้สึกอึดอัดถ้าได้ที่นั่งด้านใน ไม่ว่าติดหน้าต่างหรือตรงกลางๆ ไม่ชอบให้ใครมา “หนีบ” ทำให้หายใจไม่ออก           

     ผู้โดยสารที่นั่งข้างๆ ผมขึ้นมาทีหลังผม น่าจะเป็น “ผู้ใหญ่” เพราะมีผู้ติดตามสองคนที่นำทางมา “ท่าน” ยืนเก้ๆ กังๆ อยู่พักหนึ่ง บอกผู้ติดตามว่า ทำไมเป็นที่นี่ จองผิดหรือเปล่า สองคนก็คงไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร แต่บอกว่าจะไปดูว่าทำไมเป็นที่นั่งตรงนั้น          

     ไม่นาน ก่อนเครื่องออก สองคนก็เดินมาอีก พูด “ข้ามหน้า” ของผมไปยัง “ท่านรองฯ” ที่นั่งข้างๆ ผมว่า “อาจเป็นการจองผิด” ท่านรองฯ ตอบทันทีแบบมีอารมณ์ว่า “ไม่ใช่อาจ แต่จองผิดแน่นอน ฉันมีสิทธิ์นั่งชั้นธุรกิจ” สองคนนั้นโค้งตัวลงต่ำพร้อมกับพูดว่า “กราบขออภัย” พร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก          

     ผมไม่ได้เหลียวไปมองสตรี "ผู้สูงศักดิ์" เพื่อนร่วมเดินทางข้างๆ ไม่ใช่ไม่กล้า แต่รู้สึกไม่อยากมองและไม่อยากรู้ รวมทั้งไม่อยากคิด แต่ก็คิดจนได้ว่า สังคมไทยยังเป็นสังคมชนชั้นอยู่มากจริงๆ มีเจ้ามีนาย มีผู้มีอำนาจ มีหัวหน้าลูกน้อง ส่วนจะมีอำมาตร์มีไพร่หรือไม่ก็แล้วแต่ใครจะคิดจะเรียก

 

     สังคมไทยใช้อำนาจใช้เงินมากกว่าใช้ความรู้ใช้ปัญญา คนรวย คนมีอำนาจในสังคมเป็นคนอีกสถานะหนึ่ง อยู่สูงกว่า และไม่ควรอยู่ร่วม “ชั้น” เดียวกับคนอื่นๆ บ้านเรือน รถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องดีกว่า มีแบรนด์ มียี่ห้อ มีราคาสูงกว่า          

     ผู้คนจึงดิ้นรนเพื่อไต่กระใดสถานะทางสังคม อยากอยู่ในอีก “ชั้น” หนึ่งที่สูงขึ้นไป จะได้แตกต่างจากคนอื่น 

     ความจริง พระพุทธเจ้าทรงมาปฏิรูปสังคมอินเดีย ทรงปฏิเสธเรื่องชนชั้นวรรณะ ทรงถือว่าคนทุกคนล้วนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความแตกต่างไม่ได้มาจากชาติกำเนิด แต่มาจาก ”กรรม” หรือการกระทำของแต่ละคนต่างหาก ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

     สังคมไทยไม่ได้เชื่อเช่นนั้น เพราะเขาดูกันที่นามสกุล ดูกันที่เส้นสาย ดูกันที่ตำแหน่งสถานะ รูปลักษณ์ภายนอก ไม่ได้ดูที่ “เนื้อหา” ไม่ได้ดูที่ “คุณค่า” หรือคุณงามความดี 

     ตอนที่ทำงานที่สหประชาชาติ ระเบียบการเดินทางบอกว่า คุณเป็นใครก็ได้ ถ้าเดินทางต่ำกว่า 5 ชั่วโมงเขาจะจ่ายค่าเดินทางชั้นประหยัด (economy) ถ้าเดินทางไกลกว่า 5 ชั่วโมงก็เบิกค่าเดินทางชั้นธุรกิจได้  นี่ไปแค่ขอนแก่น แค่ 40 นาที ทำไมต้องเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายค่าเดินทางชั้นธุรกิจ 

     สำนักงบประมาณควรมีระเบียบการเงินที่ประหยัด กำจัดความเหลื่อมล้ำและชนชั้นมากกว่านี้