phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Sunday, 22 May 2011 00:00

สื่อสาร เคลื่อนไหว ไปมาหาสู่

Rate this item
(0 votes)

     ๑.ดูสารคดีเรื่องสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา (1861–1865) เขาวิเคราะห์ว่า ชัยชนะของฝ่ายเหนือ ปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การสื่อสารโดยโทรเลขที่ประธานาธิบดีอาบราฮัม ลินคอล์น ใช้หลายพันครั้งเพื่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพและผู้อยู่แนวหน้า 

     ๒.ดูสารคดีอเมริกันที่เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปลายปี 1941 พบว่า สงครามมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้อเมริกาพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เรียกกันว่า The Great Depression นับแต่ปี 1929 ไปอีกนับ 10 ปีเศษ เพราะคนที่ตกงานกว่า 3 ล้านคน โรงงาน โรงถลุงเหล็กต่างๆ เริ่มมีงานทำ ผลิตรถยนต์ เรือ เครื่องบิน อาวุธยุทธโปกรณ์  

     และไม่ใช่คนเพียง 3 ล้านกว่าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่กว่า 45 ล้านคนเลยทีเดียว ที่น่าสนใจคือ แรงงานส่วนใหญ่ที่สร้างรถถัง เครื่องบิน อาวุธ วัตถุระเบิด และอื่นๆ ล้วนเป็นสตรีที่เสี่ยงชีวิตในโรงงาน และเสียชีวิตไปหลายหมื่นคน สงครามทำให้มีงานทำ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นคืนชีพ บนความขัดแย้ง การสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คน 

     สงครามโลกครั้งที่สองสู้กันด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร ความเร็ว ความคล่องตัวของการเคลื่อนย้ายกำลังพล โรงงานของอเมริกาผลิตรถจิ๊ปคันเล็ก รูปร่างเตี้ย บรรทุกได้ 7 คน จำนวน 600,000 คัน ยังมิต้องพูดถึงเครื่องบินรบ รถถัง รถบรรทุก เรือ และอื่นๆ 

 

     ๓.หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้นำเกษตรกรชาวฝรั่งเศสเริ่มไปมาหาสู่เพื่อหารือกันว่า จะรวมกลุ่มและร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติหลังสงครามได้อย่างไร โดยไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะทำอะไร พวกเขาต้องการผนึกพลังกันหาทางออก รวมทั้งกดดันรัฐบาลและนักการเมือง  

     แรกๆ เกษตรกรเหล่านี้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็อาศัยรถบัสประจำทาง รถไฟ ไปมาหาสู่ จนเกิดกลุ่มเกษตรกร เกิดสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เกิดเครือข่ายระหว่างเมือง ระหว่างแคว้น และระหว่างประเทศในยุโรป ที่เข้มแข็งและมีปริมาณสมาชิกมากจนนักการเมืองยำเกรง และคารวะ เพราะรู้ดีว่า แม้เกษตรกรในประเทศอย่างฝรั่งเศส เยอรมนี จะมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น แต่พลังและเสียงของเครือข่ายของพวกเขา (กับอาชีพที่เกี่ยวข้อง) มีถึงร้อยละ 30 ได้ใจเกษตรกร พรรคไหนก็ชนะ 

 

     ข้อสรุปวันนี้ “สื่อสาร-เคลื่อนไหว-ไปมาหาสู่” คือ เงื่อนไขของความสำเร็จ

Last modified on Friday, 25 January 2013 15:26