phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Monday, 27 May 2019 15:44

เจริญ ดีนุ Featured

Rate this item
(0 votes)

“ระบบการศึกษาทำให้เด็กกะเหรี่ยงสูญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ภูมิใจ
ในตนเอง ครูเองก็ดูถูกภูมิปัญญาของกะเหรี่ยง เด็กจึงไม่ภูมิใจในตนเอง
พยายามจะหาทางออก ไปจากหมู่บ้าน ไปเรียนต่อสูง ๆ ไปหางานทำไม่ให้
ใครดูถูก แทนที่จะหาวิธีอยู่กับบ้าน และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขึ้นด้วยกัน

(พ่อหลวงจอโน โอโดเชา บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

เจริญ ดีนุ คนบ้านหนองเต่า บ้านเดียวกับพ่อหลวงจอนิ เทอมแรกที่เจริญไปเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เขาไปแบบเงียบๆ เหมือนกับจะซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เสื้อทีเชิ้ตสีขาว กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบ เขาไม่พูดไม่จากับใคร กลัวคนจะรู้ว่าเขาเป็น “กะเหรี่ยง” จนหนึ่งเทอมผ่านไป เจริญเรียนเรื่องกระบวนทัศน์พัฒนา ไปค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าของตนเอง เรียนเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง เรียนวิชาและทำโครงงานวางเป้าหมายและแผนชีวิต เขาเริ่มค้นพบตัวเอง ค่อยๆ เรียกความเชื่อมั่นที่หายไปกลับคืนมา เป็นตัวของเขาเอง

เจริญกลับไปเรียนเทอมสองด้วยท่าทีที่เชื่อมั่น แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าปะกาเกอญอ มือถือเตหน่า เครื่องสายคู่ชีพในบางครั้งที่ต้องแสดงให้เพื่อนฟัง ตอนนั้นทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนแม่วาง แต่เมื่อเรียนจบปริญญาตรี เขาตัดสินใจลาออก กลับไปบ้านเกิด และทำมาหากินในวิถีชุมชน และช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง

สถาบันให้ทุนเขามาเรียนต่อปริญญาโท เขาเรียนจบด้วยวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมคนแรกของสถาบัน เรื่องการใช้ดนตรีชนเผ่าเพื่อปลุกสำนึกเด็กเยาวชนให้รักถิ่น วันนี้เขาเป็น “สะหล่าเตหน่า” เป็นครูเครื่องสายปะกาเกอญอ เป็นวิทยากรไปทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อบอกว่า เขาเรียนจบปริญญาตรีและโท แล้วกลับถิ่นฐานบ้านเกิดทำไม และอย่างไร เขาทำงานกับเด็กเยาวชนให้ภูมิใจในรากเหง้าเผ่าพันธุ์ อย่างที่พ่อหลวงจอนิ พูดถึง วันนี้โครงการรักสิ่งแวดล้อมที่หนองเต่า ที่เจริญ เป็นผู้ริเริ่มกับเยาวชน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่เชียงใหม่

เจริญพบว่า คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน อย่างที่ท่านมหาตมะ คานธีได้พูดไว้เมื่อร้อยปีที่แล้ว

 

เสรี พพ fb Seri Phongphit 27 พฤษภาคม 2562