phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Monday, 29 April 2019 09:45

ม.ชีวิต ที่สุรินทร์ Featured

Rate this item
(0 votes)

วันเสาร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผมไปถวายใบประกาศเกียรติคุณ “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต” พระธรรมโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

“เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นตำแหน่งที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมอบเป็นเกียรติให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม ที่ร่วมมือในการพัฒนา “มหาวิทยาลัยชีวิต” ให้เป็นพลังทางสังคม พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโมลี ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมาตลอด ท่านเองจบปริญญาเอกจากมหาจุฬาฯ และเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาฯ ด้วย แต่ท่านก็แนะนำให้คนมาเรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนด้วย มอบทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลน ให้ห้องเรียนห้องประชุมที่วัดศาลาลอยในเมืองสุรินทร์ให้สถาบันใช้เป็นที่เรียนด้วย

วันเดียวกัน ผมได้มอบ “ปริญญาชีวิต” ใบประกาศนิยบัตรเพื่อยกย่องศิษย์เก่าที่ได้เปลี่ยนชีวิตของตนเอง เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น จำนวน 20 กว่าคน และได้มีโอกาสได้พูดแสดงความยินดีและแนะนำสถาบัน เพราะมีแขกผู้ใหญ่จากจังหวัดมาหลายท่าน รวมทั้งเจ้าคณะจังหวัด พระเณร ผู้นำองค์กรต่างๆ ในจังหวัดที่มาร่วมมุทิตาจิตกับหลวงพ่อพระธรรมโมลี

ผมได้พบนักศึกษาคนเก่งๆ ที่ทำอะไรดีๆ มากมายให้ชุมชนและสังคม ไม่นานจะมีเรื่องราวของพวกเขามานำเสนอ อย่างน้องคนหนึ่งไปทำงานกรุงเทพฯ หลายปี กลับไปเรียนม.ชีวิตที่สุรินทร์กับสถาบัน ชีวิตเปลี่ยน ไม่กลับไปกรุงเทพฯ อีก เรียนแล้วเขียนโครงการได้ ขอทุนมาพัฒนากี่กระตุก ทอผ้าไหมในชุมชน ได้งบประมาณมา ๒ ล้านกว่าบาทจากทางราชการ

อีกคนหนึ่งผลิตกระเป๋า ไปเรียนรู้มา วางแผนจัดการดี มีชุมชนเรียนรู้และผลิต นำมาจำหน่ายที่ปั้มปตท.ที่อำเภอสังขะ และอีกสาขาหนึ่งที่กาฬสินธุ์ เธอให้ผมมาลูกหนึ่ง กระเป๋าเป้ สวยน่าใช้มาก ผมขอให้เธอเขียนเรื่องราวสั้นๆ สักหน้าสองหน้า จะเล่าให้ ปตท.ฟัง เผื่อว่า จะได้เป็นแนวทางให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาม.ชีวิตไปจำหน่ายในปั้มปตท.ทั่วประเทศบ้าง

ที่สุรินทร์ เราได้ร่วมมือกันทำโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ปีสองปีแรกมีนักศึกษากว่า ๑,๒๐๐ คน นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศิษย์เก่าม.ชีวิตมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะแยกกันทำเมื่อปี ๒๕๕๔ จึงได้หารือกันว่า ไม่นานจะมีการนัดชุมนุมศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันสักครั้งหนึ่ง

ประธานนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี ๒๕๔๙ ชื่อ สุทัศน์ ชิดชอบ นายกอบต.เพี้ยราม อ.เมือง สุรินทร์ เป็นน้องชายของคุณชัย ชิดชอบ พ่อคุณเนวิน ชิดชอบ ซึ่งผมได้พบนายกสุทัศน์ตอนเดินทางกลับไปสนามบิน โดยผมไปเยี่ยมนักศึกษารุ่นปี ๕๗ ชื่อ สุทัศน์ สำรวมจิตร (ชื่อเหมือนกัน) ตำบลเพี้ยราม เป็นนักศึกษาดีเด่นมากคนหนึ่ง บ้านเขาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจมาก เขาเป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ในจังหวัดสุรินทร์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมปีละ ๒ ครั้งมาหลายปีแล้ว

ศูนย์บ้านฮ็อง ตำบลเพี้ยรามแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในฐานะศูนย์ที่บริหารจัดการได้ดีเยี่ยมในเรื่องการส่งเสริมพันธุ์ข้าว ด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมในท้องถิ่น

ไปสุรินทร์คราวนี้ได้พบเห็นและสัมผัสกับสิ่งดีๆ มากมาย เรื่องราวดีๆ คนดีๆ ได้พบศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทีมงาน อาจารย์ และผู้มีพระคุณช่วยเหลือสถาบันมากมายหลายคน ได้ของฝากที่ใส่กระเป๋าที่น้องศิษย์เก่าเขาให้มาจนเต็ม ข้าวดีๆ อีกหลายกิโล เอามาไม่ได้ก็ขอให้ดร.วิทยา ผอ.ศูนย์ที่สุรินทร์เอามาให้วันหลังที่ไปสถาบัน ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของดีที่โด่งดังของเมืองสุรินทร์อย่างหนึ่ง คือ หัวไชโป้ว ตราสามผึ้งสูตรโบราณ ที่คุณธนกฤต เจียรวัฒนาการ เจ้าของ ผู้เป็นกัลยาณมิตรของม.ชีวิตมามอบให้เอง

 

 “เพื่อนกระเป๋า”  

ศิษย์ม.ชีวิต ที่สุรินทร์ที่ให้กระเป๋าเป้ผมมา ชื่อ มินตรา บุญจิตต์ เป็นนักศึกษารุ่นปี ๕๖ เธอเรียนพร้อมกับสามี บอกว่า เวลาไปเรียนลูกก็ไป (เรียน) ด้วย เช่นเดียวกับหลายครอบครัว ที่ทางสถาบันส่งเสริมให้ใครไปก็ได้ ฟัง ไปร่วมกิจกรรมการเรียนกับพ่อแม่ พี่น้อง สามี ภรรยา เพื่อน เธอบอกว่า พี่สาวก็ไปเรียนที่สถาบันพร้อมกัน จบพร้อมกัน

คุณมินตราขอแก้ไขข้อความที่ผมโพสท์เมื่อวานว่า ปั้มปตท.ที่เธอไปเปิดขายนั้นอยู่ที่อำเภอสังขะ ไม่ใช่ศรีขรภูมิ (พอผมไปแก้ไขตอนแรกไปแก้ว่า “สังขะบุรี” ผิดอีกหน)

 เธอบอกว่า เพื่อนๆ จากสถาบัน รุ่นพี่รุ่นน้องแวะเวียนไปเยี่ยม ไปอุดหนุนไม่ขาด ไม่นานเธอจะเขียนเรื่องราวของเธอตามที่ผมขอร้อง เมื่อได้รับผมจะโพสท์อีกครั้งหนึ่ง วันนี้โพสท์รูปกระเป๋าบางส่วนที่เธอส่งมาให้ดู มากมายนับร้อยชนิดกระมัง จึงลงให้ดูเป็นตัวอย่าง ใครผ่านไปทางสังขะ หรือกาฬสินธุ์ (ไม่ทราบอำเภอไหน เดี๋ยวเธอคงบอก) ก็ไปเยี่ยมเยียน อุดหนุน

ไม่นานเราจะมีเครือข่ายระดับจังหวัด ภาค และประเทศ คงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กันด้วย ม.ชีวิต เรียนรู้ตลอดชีวิตครับ

(ผมไม่ถนัดโพสท์รูปภาพในเวปนี้ ดูได้ที่ fb Seri Phongphit และใน LINE ครับ)