phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Sunday, 24 December 2017 21:19

Merry Xmas สวัสดีปีใหม่ Featured

Rate this item
(0 votes)

24 ธันวาคม 2560

โลกของพลเมือง*

โลกแห่งการแบ่งปัน

 

มองไปข้างหลังได้ แต่ไม่อาลัยอาวรณ์

มองไปข้างหน้าได้ แต่ไม่นั่งฝัน

อยู่กับปัจจุบันขณะ สติมา ปัญญาเกิด

อะไรจะเกิด ก็เป็นไปตามกรรม

ปล่อยวาง

ถึงวันที่สังขารนี้เสื่อมสลาย

ก็ให้ไปตามวิถีแห่งธรรม...

 

ปีที่ผ่านมา....

ขอบคุณสำหรับความรู้

ความรักและเมตตา

มิตรภาพและความอบอุ่น

ความช่วยเหลือเกื้อกูล

กำลังใจในยามอ่อนล้า

แรงบันดาลใจในยามท้อแท้

ขออโหสิกรรม สำหรับความผิดพลาด

บกพร่อง

การล่วงเกิน ไม่ว่าด้วยวิถีอันใด

ขอให้เราร่วมกันสืบสาน

จิตวิญญาณพลเมือง

พลเมือง คือ ผู้เจริญ

ที่มีความเป็นอารยะ

มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

ทำอะไรเล็กๆ ง่ายๆ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

 

น้ำล้านหยดรวมกันเป็นลำธาร

แสงเทียนแสนเล่ม ส่องทางสว่างไสว

ไปสู่สังคมศิวิไลซ์ ในยุคศรีอาริยะ

 

ขอให้อยู่เย็น เป็นสุข

ให้ห่างทุกข์ ห่างโศก

ช่วยให้โลกคลายร้อน เย็นลง        

ช่วยให้คนมีน้อย มีพอเพียง

ให้คนมีมาก มีสำนึก

แบ่งปันความสุข ให้คนอื่น

ให้ความสุขเขา ความสุขเราจะทวีคูณ

โลกจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหน อย่างไร

โลกนี้จะน่าอยู่

ถ้าเป็นโลกแห่งการแบ่งปัน

เป็นธรรม พอเพียง

 

Merry Xmas และสวัสดีปีใหม่ครับ

เสรี พงศ์พิศ  

24 ธันวาคม 2560

 ---------------------------------------

*civis : ภาษาละตินแปลว่า พลเมือง  

civilization : อารยธรรม คือ การพัฒนา

ไปสู่การเป็นพลเมือง คือ ผู้เจริญ

Last modified on Thursday, 28 December 2017 16:15