phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Tuesday, 28 October 2014 21:15

ประชาชนนอก

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  24 ตุลาคม 2557

  

เชื่อมอดีตกับปัจจุบันเพื่อสานอนาคต(๑๕) 

                ในช่วงหลัง 6 ตุลาฯ 2519 ประเทศไทยรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก พวกเขารอการเดินทางไปประเทศที่สาม มีหน่วยงานอาสาสมัครมากมายทำงานกับผู้ลี้ภัย องค์กรเอกชนที่ผมไปช่วยงานอยู่ก็ทำงานด้านนี้ด้วย มีงบประมาณจำนวนไม่น้อย

                 บรรยากาศหลัง 6 ตุลาฯ ไม่เอื้อให้ทำงานพัฒนาเชิงรุกแบบเดิม โดยเฉพาะการปลุกจิตสำนึกเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กระนั้นก็มีความพยายามพัฒนาสื่อต่างๆ การทำข้อมูล การทำเอกสาร หนังสือ สไลด์ภาพชุดต่างๆ ไปจนถึงการสร้างภาพยนตร์ ทั้งสารคดีและ หนังเรื่อง

                 มานพ อุดมเดช เป็นพนักงานคนหนึ่งในสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาในยุคนั้น เขาทำงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน เคยทำงานกับสื่อมวลชนคาทอลิกมาก่อน ได้รับการแนะนำเรื่องการสร้างภาพยนตร์จากคุณพ่อเยซุอิตชาวอินเดียที่บ้านเซเวียร์ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งเคยไปรับการฝึกอบรมที่ไต้หวัน ทำให้มานพอาสาทำหนังเรื่องแรกในชีวิตของเขา และเรื่องแรกขององค์กรนี้

                 “ประชาชนนอกเป็นเรื่องราวของคน 2 คนมารวมกัน ทั้งสองเป็นนักต่อสู้เพื่อชุมชน เพื่อสิทธิของคนในท้องถิ่น คนแรก คือ จำรัส ม่วงยาม ผู้นำชาวนาที่ระยอง ผู้นำชาวนาคนที่ 36 หลัง 14 ตุลาที่ถูกฆ่าตาย อีกคนหนึ่ง คือ สำเนียง ทานระ นักเรียนรุ่นพี่ของมานพ ผู้จบประมงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่กลับไปอยู่บ้านเกิดที่ยโสธร ทั้งสองคนถูกหาว่าเป็น คอมมิวนิสต์

สยามรัฐรายวัน 22 ตุลาคม 2557

อยากเอาใจช่วยรัฐบาลนี้ให้สามารถแก้ปัญหา 3 น. หนี้ น้ำ น้ำมัน เพราะถ้าผ่าน 3 เรื่องนี้ได้ สังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่านี้อย่างแน่นอน แต่ถ้าพอมีคนเผาตัวเองก็ร้อนรุ่มที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ นายกรัฐมนตรีกระตุ้นทีต่างคนต่างหาทางวิ่งวุ่น

แก้แบบนี้ทำมาไม่รู้กี่สิบปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น เพราะแก้แบบไฟไหม้ฟาง แก้เพราะถูกสั่งจากนายกฯ แก้แบบต่างคนต่างแก้ พักเดียว มีเรื่องอื่นดังกว่ามากลบ เรื่องนี้ก็หายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่ง สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาหนี้วันนี้ คือ ยุทธศาสตร์

                การมียุทธศาสตร์แปลว่า ๑) มีวิสัยทัศน์ มีภาพฝันว่าอยากเห็นการพ้นทุกข์ของหนี้สิน หรือว่าอยากให้คนมีหนี้สินพอประมาณ บริหารจัดการได้ ไม่เป็นทุกข์ อยากให้หนี้สินเข้าสู่ระบบทั้งหมด เพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐเอกชนจะได้ร่วมกันวางแผน ผนึกพลังจัดการให้ได้

                การมียุทธศาสตร์แปลว่า ๒) มีเป้าหมายและกระบวนการขั้นตอน หรือโรดแมปอย่างไร แก้ปัญหาแบบขุดรากถอนโคนได้ภายในกี่ปี มีกระบวนการกี่ขั้นตอน ค่อยๆ ลด ค่อยๆ พัฒนาอย่างไรให้เข้าสู่สภาวะที่ “ปกติ” คือ บริหารจัดการได้ทั้งจากประชาชน จากสถาบันการเงินและจากรัฐ

                การมียุทธศาสตร์แปลว่า ๓) มีวิธีการ มีเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นโดยนายทุนที่ขูดรีดด้วยหนี้นอกระบบ  การซื้อหนี้ของสถาบันการเงิน การมีกองทุน มีกลุ่มออมทรัพย์ สถาบันการเงินของชุมชนที่เข้มแข็ง การฟื้นฟูชีวิต ฟื้นฟูอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ของผู้เป็นหนี้ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีอยู่มากมาย ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

Tuesday, 21 October 2014 09:55

อินแปง

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 17 ตุลาคม 2557

เทือกเขาภูพาน โดยเฉพาะช่วงต่อเขตระหว่างสกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของสังคมไทย เป็นฐานที่มั่นของขบวนการเสรีไทย ซึ่งวางแผนต่อสู้กับญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีฐาน A American ฐาน B British  ฐาน C Chinese นายเตียง ศิริขันท์ อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีหลายสมัยคนสกลนครเป็นแกนนำสำคัญ

หลังจากนั้นก็เป็นฐานสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ว่ากันว่าก่อกำเนิดขึ้นที่นี่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เดินทางเข้าป่าที่ภูพาน และถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2509 ที่บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ภูพานแถบนั้นเป็นป่าเป็นเขา เหมาะสำหรับการตั้งฐานและการหลบซ่อน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยของป่าและไม้มีค่านานาพรรณ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำและห้วยใหญ่น้อยมากมาย นโยบายปราบคอมมิวนิสต์ทำให้ทางราชการปล่อยให้มีการตัดไม้และทำลายป่า อย่างหนึ่งเพื่อให้คอมมิวนิสต์ไม่มีที่หลบซ่อนตั้งฐานได้ง่ายๆ อีกต่อไป

บ้านบัว อำเภอกุดบาก ถือเป็นเขตสีชมพู รอยต่อกับสีแดง ชาวบ้านทำมาหากินด้วยการทำไร่ทำสวนทำนาและหาของป่า ไม่นานวิถีแห่งการพัฒนายุคใหม่ก็เข้าไป ไม่กี่ปีชาวบ้านก็เป็นหนี้เป็นสิน ยากจนลง หลายคนออกจากบ้านไปรับจ้างในเมือง

Page 1 of 40