phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐรายวัน 17 กันยายน 2557

ราคายางพาราวันนี้ลงไปถึง 45 บาทแล้ว และดูเหมือนว่าแนวโน้มจะไม่ดีขึ้น เพราะราคาน้ำมันดิบก็เริ่มลดลง มีการคาดการว่าจะลดลงต่ำกว่า 100 ดอลล่าร์ และอาจจะถึง 70-80 เหรียญ ซึ่งหมายความว่า ราคายางพาราก็จะลดตามไปด้วย

                ที่ราคายางพาราขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอย่างสำคัญเพราะยางเทียมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันนั้นราคาก็ลดลง อุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีทางเลือกไปใช้ยางเทียม ปริมาณยางพาราซึ่งล้นตลาดอยู่แล้วก็ยิ่งอาการหนักเข้าไปอีก

                ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกวันนี้ไม่ได้ดีขึ้น ยุโรป สหรัฐ ญี่ปุ่นนั้นทรงกับทรุดมานาน ที่ซ้ำเติมตอนนี้คือเศรษฐกิจของจีน ซึ่งต้องพยุงตัวเองในสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดด้วยความขัดแย้งทางการเมือง สงครามและการรบสู้ที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัสเซียกับอียูอันสืบเนื่องจากปัญหายูเครน สหรัฐกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงต่างๆ ความขัดแย้งในการแย่งชิงหมู่เกาะในทะเลจีนที่เหมือนภูเขาไฟที่รอการระเบิด

                อุตสาหกรรมเดียวที่ดูจะเฟื่องฟูในยามนี้ก็คงเป็นอาวุธสงคราม ในยุคสงครามเย็นรอบสองที่อาจไต่ระดับไปสู่สงครามนิวเคลียร์ ยางพาราไม่ได้เป็นวัตถุดิบเพื่อไปผลิตอาวุธเหมือนสมัยก่อนที่อาจต้องนำไปผลิตยางรถ หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  12 กันยายน 2557

ระหว่างการค้นหาคนดี คนเก่ง ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งชุมชนเข้มแข็ง ผมได้พบกับผู้ใหญ่ผาย สร้อยสระกลาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านสระคูณ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2528 ได้พบเขาที่บ้าน ที่ประชุมสัมมนาหลายครั้ง ได้พูดได้สนทนาและได้เรียนรู้หลายอย่างจากเขา ประทับใจในความเป็นผู้นำ และในวิธีการที่เขานำชุมชนบ้านสระคูณเพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง

                ผมไปกินไปนอนไปอยู่ที่บ้านสระคูณสามวัน ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ผาย คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำคนอื่นๆ ไปสังเกตวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่ตื่นนอนจนหัวค่ำ บันทึกภาพบันทึกเสียง แล้วนำมาเขียนหนังสือเล่มเล็ก ชื่อความหวังใหม่ของสระคูณ และนำมาทำสไลด์ชุดหนึ่งชื่อเดียวกัน โดยไปขอใช้ห้องทำงานและอัดเสียงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนั้นยังไม่ได้ลาออก

                สไลด์ชุดนั้นผมเขียนบทเอง บันทึกเสียงบรรยายแบบผสานกับภาพเอง ใส่ดนตรีเอง ส่วนหนังสือก็ตีพิมพ์ในปี 2531 เป็นส่วนหนึ่งของการสมโภชการเปิดมูลนิธิหมู่บ้าน

                หนังสือได้รับการตอบรับอย่างดี ตีพิมพ์อีกหลายครั้ง มีผู้ขอไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น นำฉบับภาษา ญี่ปุ่นมาให้จำนวนหนึ่ง มีการสรุปเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน มีการแนะนำหนังสือและวิจารณ์ในวารสารวิชาการ ถกเถียงกันว่า หนังสือเล่มนี้เป็นอะไรแน่ๆ

สยามรัฐรายวัน 10 กันยายน 2557

ความผิดพลาดและความล้มเหลวของการพัฒนาที่ผ่านมามีสาเหตุหลักที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ฐานราก” คือ ชุมชนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาแบบสั่งการ แบบบนลงล่าง (top down) ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย คอยรับแต่คำสั่งและแผน

                มีชุมชนหลายแห่งที่ได้แสดงให้เห็นว่า ถ้าพวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองก็สามารถพึ่งพาตนเอง เข้มแข็งมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาไม่ว่าเศรษฐกิจหรือการเมืองเปลี่ยนไปอย่างไร

                สิบปีที่แล้ว มูลนิธิรามอน แมกไซไซ ได้มาค้นหาและประเมินบุคคลที่ควรได้รับรางวัล  ครั้งนี้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ แต่ต้องการคนที่เป็นผู้นำชุมชน มีการส่งคนลงไปศึกษาชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูว่าเข้มแข็งจริงตามคำเล่าลือหรือไม่

                โดยทั่วไป ชุมชนที่มีชื่อเสียงมักได้รับทุนสนับสนุนแบบอัดฉีดจากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกวดแข่งขัน นอกนั้นก็จะมีการ “ปลูกผักชี” ไว้หลายแปลงรอรับการมาตรวจเยี่ยมประเมินของเจ้านายหรือกรรมการตัดสิน

Page 1 of 37