phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Wednesday, 27 May 2015 20:50

AEC กับ EC

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐรายวัน 27 พฤษภาคม 2558

“ถ้าสามารถกลับไปเริ่มใหม่ได้ ข้าพเจ้าจะขอเริ่มจากวัฒนธรรม” ว่ากันว่าเป็นคำกล่าวของ Jean Monnet (1888-1979) นักเศรษฐศาสตร์-การเมืองและการทูตชาวฝรั่งเศส ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกของเอกภาพยุโรป (European Unity)  ของสหภาพยุโรป (European Union) และบิดาของประชาคมยุโรป (EC -European Community)

                ขณะที่ประเทศในอุษาคเนย์กำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือAEC มีบทเรียนของประชาคมยุโรปที่เราควรเรียนรู้ จะได้ไม่เดินผิดทิศผิดทาง ให้ความสำคัญแต่เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จนทำให้มองเห็นภูมิภาคนี้เป็นเพียงตลาดใหม่ขายสินค้าแบบไร้พรมแดน

                ยุโรประยะหลังๆ นี้มักยกคำกล่าวของ ฌอง มอนเนต์ข้างต้นเพื่อเตือนสติกันว่า ผู้ให้กำเนิดยุโรปคนนี้และคนอื่นๆ อยากบอกว่าปฏิเสธยุโรปที่นิยมแต่วัตถุ ไร้วิญญาณ ไร้เลือดเนื้อ  จืดชืด ไร้รสชาติ-รสนิยม

                อย่างที่ Milan Kundera (1929) นักเขียนชาวเชคบอกไว้หลังจากการล่มสลายของยุโรปตะวันออกและสังคมนิยมว่า ยุโรปไม่ได้เป็นเพียงเขตแดนทางภูมิศาสตร์ หากแต่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกทางจิตวิญญาณ (spiritual notion)

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 8-15-22 พ.ค. 2558

                                     วิสาหกิจชุมชน (๔)

         ระหว่างที่รอ พรบ.วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิหมู่บ้านก็เตรียมรับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ แม้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและไม่ได้รับหน้าที่ให้กำกับดูแล รวมทั้งไม่แน่ใจว่ากฎหมายออกมาแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และเมื่อออกมาจริงๆ เราก็ผิดหวัง เพราะมีหรือไม่มีกฎหมายฉบับนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างกัน

         วิธีการเตรียมการของเราทำอยู่ 2 อย่าง คือ หนึ่ง ทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อไปเหมือนเดิม คือ ส่งเสริมการทำ “ประชาพิจัย” ไปสู่แผนแม่บทชุมชน เพราะเมื่อมีกรอบมีข้อมูล มีแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ไม่ใช่ทำไปเพราะมีคนเอางบมาให้ หรือมีหน่วยงานราชการสั่งมาหรือส่งเสริม          หรือ “เฮไปเฮมา” ตามเพื่อน ตามกระแส

         คงจำกันได้ดีว่า ยุคนั้นนายกรัฐมนตรีทักษิณให้การส่งเสริมเรื่องโอทอป ส่งเสริมเรื่อง SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ซึ่งเข้าใจว่าไปดูมาจากสองแห่ง ที่ญี่ปุ่นและที่อิตาลี โอทอปได้มาจากเมืองโออิตะ ส่วน SMEs ได้มาจากไปดูงานอิตาลี เพราะ SMEs อิตาลีเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาเหนือ มีรูปแบบน่าสนใจและน่าจะใช้ได้ดีกับไทย

สยามรัฐรายวัน 19 พฤษภาคม 2558

รายงานการจัดอันดับการศึกษาไม่นานมานี้โดย OECD องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่อ้างว่าเป็นการจัดอันดับการศึกษาในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมา (The biggest ever global school rankings have been published)

                ปรากฎว่า 5 อันดับแรกเป็นประเทศในเอเชียทั้งหมด คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ส่วนประเทศอาเซี่ยนปรากฎว่า เวียดนามอันดับ 12 ไทย 47 มาเลเซีย 52 อินโดนีเซีย 69 จาก 76 ประเทศ

                น่าสนใจว่า เวียดนามอยู่อันดับเหนือกว่าเยอรมนี (13) ออสเตรเลีย (14) นิวซีแลนด์ (17) อังกฤษ (20)  เดนมาร์ค (22) ฝรั่งเศส (23) สหรัฐอเมริกา (28) และอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว

การวัดผลครั้งนี้วัดที่การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับวิเคราะห์ให้เห็นว่า ผลการเรียนและอันดับที่จัดนี้สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Page 1 of 60